Kunst in de openbare ruimte

Bij je bezoek aan Kunstrondje Zaltbommel kun je op diverse plaatsen kunst in de openbare ruimte tegenkomen. Wandel door de vesting, over de Waalkade en de Stadsdijk. Hier een overzicht van de kunst die je binnen de vesting kunt tegenkomen (in willekeurige volgorde).

De Kus – Maria van Gerwen, 2017 (geplaatst 2023),
Locatie: Lange Strikstraat naast nummer 1
Techniek: neolith

De verbeelding van een bewogen historie – Caroline Kortenhorst 1994,
Locatie: Markt
Techniek: Brons
Toelichting: De elementen zijn opgebouwd uit gotische spitsbogen, de draaiing verwijst naar de drie belangrijkste kijkrichtingen in het centrum. Het totaalbeeld heeft de uitstraling van een fossiel, dat op zijn beurt in verbinding kan worden gebracht met water en historie.

Bommelaertje en haar vrienden brengen Hugo de Groot naar Zaltbommel – Karen de Bondt, 2022,
Locatie: Oliestraat 22, zijgevel
Techniek: Muurschildering
Toelichting: De hoofdrol is voor het door Karen de Bondt bedachte meisje Bommelaertje, een meisje met de toren van de Sint-Maarten als hoed. Ze staat symbool voor Zaltbommel en neemt Hugo de Groot bij de hand om met hem richting het water te rennen. De kinderen dragen voorwerpen van Vrouwe Justitia, een verwijzing naar de rechtsgeleerde. De aarde als bal staat voor de vrijheid die voor iedereen zou moeten gelden.

Van zeil tot schroef – Anoniem, 1985
Locatie: Veerweg/Veerdam
Techniek: Assemblage van een oud scheepsroer en een scheepsschroef.
Toelichting: Het object verwijst naar de verbondenheid van Zaltbommel met de scheepvaart en haar historie.

De waterjongen – Marcel Smink, 1998
Locatie: Waalkade en uiterwaarden, ter hoogte van restaurant de Verdraagzaamheid.
Techniek: Gewapend aluminium
Toelichting: Het standbeeld in de uiterwaarden en het borstbeeld geven beide met hun linkerhand de hoogte aan waarop de waterkering van Zaltbommel is ontworpen: 8.87 m + NAP. Kijk voor meer informatie naar de tekst op de waterkering.

Zittende tors – Lucas van Blaaderen, 1979-1982
Locatie: Waalkade, ter hoogte van de Waterstraat
Techniek: Steen
Toelichting: Draaiing/spanning in de romp.

Jip en Janneke – Ton Koops, 1992
Locatie: Waalkade, ter hoogte van de Korte Steigerstraat
Techniek: zwart metaal
Toelichting: Het beeld is een hommage aan Fiep Westendorp, waarin de silhouetvormen van haar tekeningen illustratief zijn weergegeven, in grote platte vlakken, die een driedimensionale indruk moeten geven.

Brug in ruste – Arno Udo, 2009
Locatie: Stadsdijk, in de bocht bij de Martinus Nijhoffbrug.
Techniek: staal, beton, natuursteen
Toelichting: Het kunstwerk is een monumen ter herinnering aan de oude Bommelse brug. Een verklarende tekst en het gedicht ‘De moeder de vrouw’ van Martinus Nijhoff zijn vermeld op de plaquettes bevestigd aan het kunstwerk.

Walt Disney, Ode aan – Jeroen Stijlaart, 2017
Locatie: hoek Kerkstraat – Heilige Geeststraat
Techniek: foto op dibondOude en jonge Marabu – M. Geels, 1986
Locatie: Jan Haeckenhof, Koningsstraat
Techniek: brons

Stapeling – Lucas van Blaaderen, 1984
Locatie: hoek Kloosterstraat – Minnebroederstraat
Techniek: brons
Toelichting: De stapeling van de schoenen geldt als metafoor voor vertrapping en geschiedsverminking. Tijdens de bouw van de omliggende woningen werk een middeleeuwse schoen gevonden, die de kunstenaar inspireerde tot dit beeld. Tegenover het beeld liggen de restanten van een synagoge, waardoor het beeld ook onbedoeld een verwijzing oproept naar de concentratiekampen in nazi-Duitsland. Op deze locatie is nu Museum Mikwe gevestigd.

Beschutting – Maria van Gerwen, 1990
Locatie: Kerkplein, voortuin van Gezinshuis De Schutse
Techniek: brons
Toelichting: Het beeld bij het kindertehuis De Schutse is een figuur die een plaats krijgt in een beschutting. Het kindertehuis heeft daar zijn plek, bijna als bescherming onder de toren. De vorm van het beeld staat dan ook als brokstuk in relatie tot de toren.

Magische steen – Anna van der Horst, 1984
Locatie: Nieuwstraat, op de stoep voor Theater de Poorterij
Techniek: Indian black graniet
Toelichting: Magische steen die een eigen, geheime beeldtaal weergeeft.

Sint Maarten – Maria van Gerwen, 2018
Locatie: Boschstraat, voor de ingang van de Oude Algemene Begraafplaats Bossche Poort
Techniek: Brons
Toelichting: Dit beeld toont de manteldeling van Sint Maarten met een bedelaar.

Gootspoken – Joris Baudoin, 1993 tot heden
Locatie: op diverse daken en dakgoten
Techniek: terrazzo-beton
Toelichting: De beelden vertellen iets over de bewoners van het pand of over de historie ervan. Meestal stelt het beeld een dier voor, maar het kan ook gewoon een fantasiefiguur zijn, een sterrenbeeld of iets dat het ambacht of beroep van de bewoners laat zien. Soms is er een getal in verwerkt, een instrument of een ander stuk materiaal.